Da er kanskje Norsk fagskole for lokomotivførere noe for deg!

Lokførerskolen, som den også kalles, er en offentlig, statlig godkjent fagskole, som utdanner lokomotivførere. Skolen er, som museet, en del av Jernbanedirektoratet, og deler lokaler med Norsk jernbaneskole (Bane NOR) på Grorud i Oslo.

Undervisningen gjennomføres i skolens lokaler i Jernkroken på Grorud, Oslo. Studentene øvelseskjører i tog på nasjonalt spor omtrent halve studietiden. På skolens område har man et motorvognsett med lokomotiv og vogner, fullskala simulatorer, ERTMS-simulatorer, virtuelle briller til bruk i VR-simulator, modelljernbane og andre anlegg. Praktisk skifteopplæring gjennomføres på jernbanestasjoner i østlandsområdet.

Foto: Rune Fossum

Klikk for mer info!

Det historiske bildet er fra museets fotoarkiv, og viser lokomotivfører i førerhytta på et Di 3-lokomotiv, sett forover mot et møtende dampdrevet persontog.

Bildet er brukt som forsidefoto på Vårt Yrke nr. 3/1960. Norsk jernbanemuseums samling.