Gjennom vinteren og våren har museets Trafikkutøverenheten (TU-enheten) lagt ned mange arbeidstimer og en enorm innsats i utarbeidelse av søknad om nytt sikkerhetssertifikat. Søknaden ble sendt 29. april 2022, og er registrert som første søknad i Norge om nytt felles sikkerhetssertifikat med Statens jernbanetilsyn (SJT) som saksbehandler!

Knappe to måneder senere har SJT fattet dette gledelige vedtak;

«Statens jernbanetilsyn gir Norsk jernbanemuseum felles sikkerhetssertifikat på hele det nasjonale jernbanenettet.»

Samtidig fikk museet også fornyet godkjenning som opplæringssenter for førere.

Det er derfor med stor glede vi kan konstatere at vi for de neste fem årene har tillatelse til å kjøre tog på det nasjonale jernbanenettet, og samtidig er det første foretaket i Norge som får utstedt nytt felles sikkerhetssertifikat fra ERA med Statens jernbanetilsyn som saksbehandler!

Følg med på Facebook eller på jernbanemuseet.no for her vi vil legge ut informasjon om turer med Stålvogntoget og Karettoget.

Foto Karettoget: Mette Larsen

Foto Stålvogntoget: Øyvind Dølplads