Nye vogner til Norsk Jernbanemuseum

Norsk Jernbanemuseum har inngått avtale med NSB om å overta noen stålvogner. Disse er:

B3-2 25572 og 25579
Litra B3 var en stor serie sittevogner. Hele 136 slike vogner ble bygd fra 1962 til 1973. Det er således en viktig vogntype som med dette bevares for ettertiden. Vogntypen har vært i fast bruk hos NSB i 50 år!

Tidligere var B3 25531 tatt ut som museumsvogn, men denne er ikke lenger i samlingen.

B5-2 26021
En av 63 nybygde sittevogner anskaffet fra 1977 til 1981. Dette var vogner med trykkluftopererte utgangsdører og 68 sitteplasser. De fleste vognene i denne serien har de siste årene gjennomgått en stor ombygging og modernisering i Ungarn. De ikke-ombygde vognene ventes tatt ut av trafikk i løpet av året.

BF14 21728
Sammen med litra B5 introduserte NSB en ny servicevogn for fjerntogene, litra BF13. Vognen fikk mange funksjoner. Foruten plass for konduktør- og reisegods, var det kupeer for handicappede, mødre med små barn og sykekupé. Handicapheis var det også. Etter en serie på ti BF13-vogner fortsatte anskaffelsen med BF14, som til forskjell fra de første ti ikke ble utstyrt med sykekupé. Mens alle BF13 er utrangert tidligere, ble de mange BF14 ombygd og modernisert i Ungarn. De ikke-ombygde vognene går etter hvert ut av bruk.

FR3-2 21265
Dette er en kafévogn som har gått på Nordlandsbanen. Opprinnelig var den en av fem kafeteriavogner som NSB anskaffet i 1972. Tre av disse ble i 1997 modernisert og ombygd for å bedre tilbudet på Nordlandsbanen. De er nå erstattet av nyombygde vogner.

BC5 26029
Fire av B5-vognene ble 1994 ominnredet, forsynt med hvilestoler og satt inn i de oppgraderte nattogene på Dovrebanen. Senere ble vognene omdisponert til Nordlandsbanen. De går nå ut av bruk.

 

Vognene 21265, 25572, 26029 brukes for tiden i "Vi skal videre"-toget som Jernbaneverkets ledelse bruker på sin tur landet rundt.
Du kan følge bildereportasje fra disse reisene på museets
Facebookside.

 

En av vognene; BC5 26029. (Foto: Thor Bjerke)

 

Foto: Man sitter godt i BC5. (Foto: Thor Bjerke)

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar