Eirik Kristoffersen er i dag tilsatt som museumsdirektør ved Norsk jernbanemuseum i Hamar. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør ved Museene i Akershus der han har hatt spesielt ansvar for Lommedalsbanen, Aurskog-Høland bygdetun og Urskog-Hølandsbanen «Tertitten.»

Kristoffersen er 36 år og har mastergrad i kulturhistorie og museologi. Han har tidligere erfaring som konservator ved Stiftelsen Nordlandsmuseet og som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo.

Ved Norsk jernbanemuseum erstatter han Andreas Dreyer som fratrer i høst etter 31 år ved museet. Kristoffersen vil tiltre stillingen 1. oktober.