Sammendrag

GM-lokomotivene er godt kjent over hele Skandinavia. Fotograf Søren Jakobsen har reist mye rundt både i Norge, Sverige og Danmark og fotografert disse dieselkjempene som fortsatt er i daglig drift. Vårt eget Stålvogntoget er behørig nevnt og fotografert.

I 1954 fikk DSB i Danmark levert sitt første lokomotiv med motor fra amerikanske General Motors. I løpet av de neste 32 årene fikk DSB levert mer enn 200 GM-lokomotiver. Disse imponerende maskinene er ikke lengere i drift ved DSB, men et større antall er solgt til private jernbaneselskaper i både Norge, Sverige og Danmark.

De norske og svenske statsbaner fikk også levert et større antall GM-lokomotiver, hvorav et antall fortsatt er i daglig drift.

Boken «GM-lokomotiverne – Skandinaviens Dieselkæmper» viser et utvalg av fotograf Søren Jakobsen flotte bilder av GM-lokomotiver i Skandinavia de senere år.

Fra Danmark er det kapitler om DSBs siste tid med ME, CFL Cargo og om det nystartede Viking Rail. Fra Sverige omtales blant annet TÅGAB, som har kjøpt et stort antall av DSBs GM-lokomotiver. Fra Norge er det flotte bilder av OnRails tog, som bruker noen de 32 ME-lokomotiver Nordic Re-Finance kjøpte av DSB.

Og selvfølgelig er Norsk jernbanemuseums egne Di3-lokomotiver og Stålvogntoget godt representert.

Boka kan kjøpes i museumsbutikken i Strandvegen 161, Hamar tirsdag-søndag kl. 11.00-15.00 eller via vår nettbutikk.

Pris: 499,-.

(+ forsendelse ved bestilling via nettbutikken).

Forfatter: Søren Jakobsen

176 sider, 200 fargebilder

Forlag/utgiver: Forlaget Trainspotting

Språk: Dansk, Tysk

ISBN: 9788797462409