Helt siden jernbanens barndom har kongefamilien reist med egne kongevogner.
Med jernbanereformen ble forskjellige strekninger lagt ut på anbud og forskjellige operatører ble gitt rett til å trafikkere disse. Da dukket det opp en usikkerhet om hvem som skulle sørge for at kongefamilien fortsatt kunne reise skinnelangs.

Norsk jernbanemuseum er en statlig etat som siden 1896 har hatt i oppdrag å formidle og forvalte den norske jernbanevirksomhetens historie. Vi er det eneste statlige jernbaneselskapet som har lov til å drive persontrafikk på hele jernbanenettet. Trafikkvirksomheten skal ikke være i konkurranse med noen andre selskaper.

Med bakgrunn i dette ble vi spurt, av Jernbanedirektoratet, om vi kunne overta dagens kongevogn. Noe som selvfølgelig var både en ære og en glede.

Vi har jobbet sammen med de andre togselskapene og funnet frem til gode løsninger på usikkerheten, som kom med jernbanereformen, knyttet til kongevognens fremtid. Dette innebærer at Norsk jernbanemuseum har ansvar for vedlikehold, opplæring og administrasjon av driften. Når kongevognen skal på tur, vil ett av togselskapene gjennomføre selve kjøringen og bemanningen. Slik sikrer vi i samarbeid at jernbanen fortsatt kan tilby kongefamilien miljøvennlige og komfortable reiser på skinner.

1. desember 2021 signerte Norsk jernbanemuseum avtalen om å overta kongens vogn fra Vygruppen AS, og skrev med det et nytt kapittel i både jernbanens og museets historie.
Vi ser frem til dette spennende oppdraget!

Kongevogna på Oslo S i august 2011.
Foto: Erland Rasten

Foto: Geir Frydenlund