Norsk jernbanemuseum har fått kr 100 000,- fra Fritt ord og kr 50 000,- fra Reitan Convenience til restaurering og utstilling av en Narvesenkiosk fra Haugastøl stasjon. Midlene fra Fritt ord skal gå til utstillingsproduksjon og midlene fra Reitan Convenience skal gå til restaurering. Kiosken skal stå i museumsparken og åpnes forhåpentligvis høsten 2019.

Jernbanestasjonene var mange steder det første offentlige rom, og huset gjerne mange funksjoner for lokalbefolkningen. Narvesens kioskkompani fikk etter hvert enerett på avissalg på alle norske jernbanestasjoner og Norges Statsbaner eide en stor aksjepost i Narvesens kioskkompani. Sammen utviklet de et effektivt nettverk for distribusjon og salg. Narvesens biler hentet avisene på trykkeriene, og stasjonsbetjentene løftet og bar tunge bunker med dagens aviser og blader inn og ut av godsvognene og sørget for at de ble lesset av på riktig stasjon. Det gode distribusjonsnettet er en av forutsetningene for en opplyst offentlighet og dette har lagt grunnlaget for at nordmenn er et av verdens mest avislesende folk.

Narvesenkiosken var, og er, en lett gjenkjennelig bygning full av fristelser både for ganen og intellektet. Den var og er også en samfunnsinstitusjon som fremmet og fremmer dialog og deltakelse gjennom et stort avisutvalg og stor geografisk spredning. En opplyst offentlighet har vært sett på som en investering i demokrati og avisene har gitt oss næring til å være delaktige medmennesker. Ytringsfriheten er igjen under press. Hatmeldinger og falske nyheter truer åpenhet og debatt.  Dessverre trenger man ikke engang se utover landets grenser for igjen å se sensur og trusler på grunn av meninger. Narvesenkiosken vil stå som et symbol på ytringsfrihetens verdi.

Vår kiosk er tegnet av arkitekt Erik Glosimodt, som også tegnet stasjonene over Dovrefjell. Kiosket er gitt til museet av Tor Bjørn Høisæter, Geilo.

En tilsvarende kiosk skal ha stått i Hamar bypark i 1931. Hvis noen kjenner til dette eller har bilder – del det gjerne med oss på Facebooksiden vår.

Foto: Sort/hvit: Narvesenarkivet på Riksarkivet. Øvrige bilder Norsk jernbanemuseum. De to siste bildene er status i verkstedet pr. 15. februar.

Her kan du lese artikkel om Narvesens jernbanekiosker som sto i Årbok 2018. Klikk på bildet.
Foto: Nasjonalbiblioteket/Wikimedia Commons