Denne helgen skulle vi ha arrangert årets Modelljernbanemesse. Dessverre måtte vi ta valget å ikke arrangere den i år på grunn av koronaepidemien.

Derfor har vi i stedet laget denne lille bildekavalkaden over arrangementet som vi så smått startet opp med i 2011, da som en del av Jernbanemuseets dag.

Messas historie

Vi hadde i lang tid hatt lyst til å arrangere en modelljernbanemesse på huset. Men hele tiden har vi overbevist oss selv om at vi ikke hadde plass nok. Men til slutt tenkte vi at vi får prøve og se hvordan det går.

Helgen som ble satt av til arrangementet var 3.-4. september. Lørdag 3. september skulle vi også åpne museumsparkens nyeste tilskudd; Smalåsen stasjon. Karéttogets nyeste vogn, Co 311, skulle trilles nyrestaurert ut fra verkstedet, Tertittoget kjørte og det var drift på Knertittenanlegget begge dager. På denne måten var vi sikret at det kom folk – i hvert fall på lørdag.

Og det ble en suksess. 790 besøkende på to dager, men omtrent samme antall begge dager.

De første årene prøvde vi litt forskjellige datoer for messa. Dette for å teste ut om noen måneder kunne være bedre enn andre. Vi gjorde også vårt til at det ikke skulle bli arrangementskollisjoner med andre messer. Fra 2014 har vi «tatt» første helgen i november. Da vet «alle» at det er modelljernbanemesse på Hamar.

Som andre modelljernbanemesser så opplever vi at lørdag er den best besøkte dagen. Da er alle entusiastene på plass for å sikre seg godbitene. Søndag er det større innslag av barnefamilier.

Innholdet i messa er også viktig for oss. Vi ønsker en god fordeling mellom forhandlere, private som selger brukt og fremvisning av anlegg – helst anlegg hvor det kjører tog. Deltakelsen har vært litt varierende for forhandlere og anlegg, men i 2019 hadde vi en veldig god fordeling. Vi skulle gjerne ha hatt flere forhandlere, men dessverre er det slik at de i mindre grad reiser på messer enn tidligere. Det skal for øvrig nevnes at vi så langt ikke har tatt noen leie eller avgifter for å delta, og vårt mål er også at dette ikke skal skje i fremtiden heller.

Vi ønsker å rendyrke vår modelljernbanemesse som nettopp det. Mange andre kaller det «hobbymesse» og slipper også til utstillere med håndverk, husflid, mm. Det gjør ikke vi. Med de unike kulissene vi har i museets hovedutstilling og med vårt fagbibliotek, som er åpent under helgen, så mener vi at det ikke er nødvendig å utvide messen med flere tema. I tillegg har vi enkelte år invitert forelesere som tar opp forskjellige tema innenfor modelljernbane. Disse foredragene er gratis for de som besøker messa. Dette ønsker vi å ta opp igjen i 2021.

Opp gjennom årene har vi hatt deltakelse fra flere flotte anlegg, og flere skalaer har vært representert. 2011 skiller seg fra de andre årene, for den gang brukte vi hele museumsparken. FREMO var installert i lokomotivhallen, Norsk Modell og dampforening kjørte med sine tog på Knertittbanen og Styrkar Braathen viste frem sin modell med Strandlykkja stasjon i det gamle administrasjonsbygget.

VI har også selv deltatt som utstiller på messa. I 2018 stilte vi ut 0-anlegget «Fangfoss» – et anlegg skotten Richard Chown ønsket å stille ut hos oss, men dessverre døde Chown før han kom så langt. Det var ønsker om å få anlegget til Norge, siden det er et norskinspirert smalsporanlegg (1870-tallet). Anlegget ble derfor kjøpt inn av museet og vist frem i Norge for første gang under messa.

I fjor fikk vi også skikkelig internasjonal deltakelse med to anlegg fra Nederland; Berekvam og Rummelaarsweg. To fantastiske anlegg som mange ønsket å se. Vi har også hatt internasjonale utstillere tidligere, fra Sverige og fra Danmark, men ikke med kjørende anlegg.

Arrangementskomiteen består av to personer; arrangementsansvarlig ved museet – og ansvarlig metallverksted/MJ-entusiast. I tillegg deltar andre kolleger når det rigges opp og ned, og ellers i funksjoner under arrangementet.

Besøks- og utstillerstatistikk

Utstillerne er ikke tellet med i besøksstatistikken. Antall mennesker som bemanner standene er flere enn antall utstillere.

Dato arrangert Antall besøkende Antall utstillere
3.-4. september 2011 790 14
6.-7. oktober 2012 566 18
12.-13. oktober 2013 450 16
8.-9. november 2014 599 20
7.-8. november 2015 600 20
5.-6. november 2016 435 25
4.-5. november 2017 655 28
3.-4. november 2018 796 29
2.-3. november 2019 747 30

Det skulle ha vært det tiende arrangementet i år, men nå får vi heller feire 10-års jubileum og det 10. arrangementet i 2021. Datoen er 6.-7. november 2021.

Det er fullt mulig for utstillere å melde seg på allerede nå. Klikk her!

TIPS oss om anlegg du mener burde vises frem på messen vår i 2021.