På 2000-tallet har Jernbaneverket – i dag Bane Nor – hatt et sterkt fokus på stikkrenner og problematikken i forhold til ekstrem nedbør. Det er lagt ned betydelige ressurser på dette området. Hvor galt det kan gå ved store nedbørsmengder ser vi et eksempel på her. Bildet er tatt etter en togulykke på Randsfjordbanen 10. oktober 1935. Et persontog fra Hønefoss sporet da av ved Sporpind, ca 3 km nord for Åmot stasjon. Lokomotivføreren og fyrbøteren omkom. Toget hadde bare rundt 20 reisende og noen få av disse fikk lettere skader. I dagene forut hadde det vært sterk nedbør. Jernbanen gikk på en fylling og årsaken var vanninfiltrasjon i denne. Stikkrennen på stedet var i orden, men det ble altfor mye vann i terrenget ovenfor.