Månedens smakebit opphører

Gjennom flere år har vi vist dere månedlige smakebiter; både gjenstander som kan sees og gjenstander fra magasinene våre.
 
Nå har vi besluttet at dette opphører. Det er mulig det tas opp igjen i løpet av 2018.
Bildet viser den første smakebiten vi la ut i mars 2005: Et veggur fra Hovedstyrets kontor – etter at bygningen ble sprengt i mars 1945.
Vegguret kan tas nærmere i øyesyn i utstillingen «Mørke spor. Jernbanen og 2. verdenskrig».
 
Takk for at dere har fulgt med oss hver måned!

Klokke fra NSBs hovedkontor som viser når spregningen i 14. mars 1945 fant sted.