Det er i år 100 år siden det skjedde en noe spesiell togulykke på Rjukanbanen – toget blåste av sporet! 9. februar 1917 var det kraftig vind, noe som hadde forårsaket periodiske strømbrudd. Da tog 6 noe forsinket forlot stasjonen kl. 12.30 gikk det et damplokomotiv bakerst, slik at dette kunne skyve toget videre til Mæl dersom det skulle bli strømbrudd. Toget bestod av ett elektrisk lokomotiv, 12 godsvogner, to personvogner og en post- og ilgodsvogn med damplokomotivet bakerst. Da toget hadde passert et spesielt værutsatt parti ved Haddelandsjordene, kom et kraftig vindstøt som kastet de to to-akslede personvognene av sporet. Et par av de 12 passasjerene fikk mindre skader, mens tre jernbanefolk fikk brannskader. Det var fyrt i ovner i personvognene, de tok fyr og brant helt opp. For å forhindre lignende uhell i fremtiden ble det laget en jordvoll langs dette værharde partiet slik at vinden ikke så lett skulle få tak under vognene. Ni år senere skjedde et lignende uhell, men da på et annet sted langs banen. Det ble satt i gang treplanting på utsatte strekninger og personvognene ble ballastert med skinner.

smakebit februar 2017