Sammendrag

Lesekiosk er et nasjonalt prosjekt i regi av Foreningen !les, og består så langt av over 120 innredede telefonkiosker. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Vår telefonkiosk er nr 116 i rekken.

Den 10. mars 2023 ble Lesekiosken ved Smalåsen stasjon på Norsk jernbanemuseum åpnet av lyriker Ted M. Granlund. Ca. 50 fremmøte overvar begivenheten om at Hamar har fått sin Lesekiosk.

Nå har det gått ett år siden Lesekiosken ble åpnet. Tanken bak lesekioskene er å stimulere til leseglede. I lesekioskene kan du ta med deg en bok, eller sette igjen favorittboka di, slik at andre kan lese den. Vi etterlyser særlig barnebøker – de forsvinner fort ut av kiosken.

Det er Hamar bibliotek og Norsk jernbanemuseum som er faddere for denne lesekiosken.

Denne telefonkiosken er en del av museets samlinger. Den sto opprinnelig ved jernbaneverkstedet i Hamar. Telefonkiosken Riks ble produsert fra 1933 og til 1970-tallet. Les mer om telefonkiosker på Telenor kulturarv.