Da åpner vi dørene til «det aller helligste» – arbeidsplassen vår. Her er det mulig å se våre håndverkere i arbeid og få informasjon om pågående arbeider, bl.a godsvogn N1 4118, som skal bli en del av utstillingen i Kløfta godshus.

  • Biblioteket er åpent. Er du interessert i slektsforskning eller driver med det, og har du slekt som har vært ansatt i jernbanen? Benytt anledning og besøk museets bibliotek for å få hjelp til å finne informasjon.
  • Her blir det forelesninger. Programmet kommer.
  • Det vil også bli mulighet til å være med på en omvisning i hovedutstillingen vår og høre flere historier enn det tekstavlene sier.
  • Vi viser familiefilmer i filmvogna.
  • På Vitenverkstedet kan du prøve dampmaskinene våre.
  • Ellers vil noen av våre faste aktiviteter, som brukes i helger og ved skolebesøk, tas frem.

Kaffesalg.

Museet er åpent kl. 11.00-16.00.
Inngang: barn 55/voksen 90/honnør 80/minigruppe 240.
Barn 0-3 år/medlem venneforening/årskort gratis.
Fullstendig program for dagen blir publisert på her og på facebooksiden vår.