Vi må dessverre innstille minitoget Knertitten under festivalen Stoppested Verden denne helgen (1.-2. juni).

Selv om det vi se greitt ut for den som går forbi anlegget, så er det sikkerhetsmessige årsaker som gjør at vi velger å innstille.
Dette er en helg med stort trykk på anlegget, og vi er pliktige til å tenke på publikums sikkerhet i slike tilfeller.

Men fra og med pinsehelgen (neste helg) vil gå gå i normal rute (helger i juni og fra 1. juli til 18. august i daglig rute).