Etter to år med kun en markering av familiefestivalen Stoppested Verden, gjøres museumsparken nå klar for STOPPESTED VERDEN 2022!

Og for den som har vært tilstede på festivalen tidligere, er det en festival hvor man vil kjenne seg igjen fra hvordan det var før koronapandemien – og hvor alle sansene skjerpes.

I tillegg alt det spennende som skjer i festivalen, kjører både Tertittoget og minitoget Knertitten.

Velkommen til Norsk jernbanemuseum og Stoppested Verden 4.-5 juni!