Først vil vi beklage at årboken for 2021 enda ikke er utsendt. Siste gjeldende årbok er fremdeles den fra 2020.

Det er flere årsaker til dette, men den største og viktigste årsaken er pandemien og nedstengingen som rammet oss alle i 2020 og 2021. Da var det heller ikke så lett å bedrive frivillig arbeid.

Den gode nyheten nå, er at vi er i ferd med å ta igjen det tapte. Vi har slått sammen årbøkene for 2021 og 2022 til en ekstra fyldig bok med mye spennende lesestoff, og denne er straks ferdig produsert. Planlagt utsendelse til medlemmene er rett over nyttår, så her er det bare å glede seg.

Vi har også flere planer for aktiviteter i 2023. Styret jobber nå både med medlemsmøter med interessante foredrag, og ikke minst en medlemstur med museets stålvogntog.
Mer informasjon om disse aktivitetene vil komme i e-poster utover neste år.

Dessverre mangler vi e-postadresse på mange medlemmer.
Vi oppfordrer derfor medlemmer som ikke fikk denne meldingen på e-post om å sende oss sin e-postadresse til: vennene@norsk-jernbanemuseum.no

Da vil du motta fremtidige meldinger fra styret.

Fram til da ønsker vi alle medlemmer en riktig god jul, og et godt nytt år!
Vennlig hilsen styret i Jernbanemuseets Venner

Leder Jim Hagen Warp og styremedlem Åge Lybekbråten  ombord i Stålvogntoget for å verve nye medlemmer.