Karéttoget kommer på sporet igjen


Endelig har beskjeden, som vi har ventet så lenge på, kommet:

Karéttoget kjører igjen til høsten!

 

 

På tampen av 2010 fikk Norsk Jernbanemuseum en kjørestopp med sitt veterantog "Karéttoget". Siden toget ble satt i drift til museet 100-års jubileum i 1996, har det årlig kjørt 2-4 turer på nasjonalt jernbanenett, i hovedsak mellom Hamar og Elverum. I løpet av disse 14 årene, har toget fått en god skare faste reisende, som er med på turene. Spesielt har augustturen i samarbeid med Klevfos Industrimuseum på Ådalsbruk, Norsk Skogmuseum i Elverum og Motorveteranene i Hedmark vært populær. Likeså ble turen til Grundsetmart’n i mars raskt populær.

Kjørestoppen gjorde også at planlagte turer og et arrangement rundt markeringen av lokomotivet "Carolines" 150-års jubileum i 2011 og utrullingen og innvielsen av den nye vognen i togstammen, Co 311, måtte kanselleres. Derfor har vi litt å ta igjen når vi nå skal ut og kjøre igjen!

Bakgrunnen for stoppen var at man på grunn av ny togframføringsforskrift var litt usikker på hvordan man skulle håndere fremføringen av et damptog på nasjonalt jernbanenett. Å kjøre et damplokomotiv er en krevende oppgave, og det var Jernbanetilsynets bemerkning om "et avvik fra togframføringsforskriften § 6-2 annet ledd at damplokomotiv kjøres regelmessig
av "maskinoperatør" som ikke er autorisert som fører"
som har stoppet Karéttoget i 1 1/2 år. Både det å være fører av toget og det å være maskinoperatør er krevende oppgaver. Derfor ønsker man å dele disse oppgavene på to personer med klart definert ansvar og oppgaver.

Jernbanetilsynet kan ved enkelte tilfeller gi unntak fra framføringsforskriften, hvis særlige forhold tilsier dette. Og vedtaket som nå er kommet er som følger:

"Statens jernbanetilsyn gir unntak fra togframføringsforskriften § 6-2 annet ledd slik at damptog kan fremføres regelmessig på det nasjonale jernbanenettet med maskinoperatør i tillegg til fører.
Unntaket er gitt med hjemmel i togframføringsforskriften § 10-1."

Vi gleder oss stort til å kunne ta reisende med på en ny transporthistorisk reise! Første tur vil sannsynligvis bli søndag 19. august.

 

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar