Jernbaneverkstedet på Hamar fredes

Tirsdag 27. november freder Riksantivaren Hamar jernbaneverkstedet.

I sin pressemelding sier riksantikvar Jørn Holme: "Vi har fredet mange stasjonsbygninger og jernbanebroer. Jernbanebygg knyttet til tekniske funksjoner og vedlikehold har ikke fått like stor oppmerksomhet. Derfor er fredningen av Hamar jernbaneverksted så viktig. Hamar er, med Norsk jernbanemuseum, den flotte jernbanestasjonen og dette historiske verkstedsanlegget, Norges jernbanehovedstad.

Videre står det i pressemeldingen:

Jernbanehistorie
Verksteder og serviceanlegg er viktige brikker når jernbanens historie skal fortelles. Støttefunksjonene til jernbanesystemet har vært utsatt for forfall, riving, ombygging eller nedleggelse. Verkstedsanlegget på Hamar framstår som det mest komplette av de gjenværende, eldre verkstedsanleggene. På området står det også flere gamle trebygninger, blant dem en vognremissebygning fra begynnelsen av 1880-tallet. Traversene, skyvebroene som kan forflytte lokomotiver og annet materiell mellom ulike parallelle spor, er intakte.

Fredningens omfang
Fredningen skal gi rom for en dynamisk utvikling og imøtekomme endrete brukskrav. Anlegget skal kunne fortsette med driftsfunksjon for jernbanen i overskuelig framtid, men også kunne tilpasses nye funksjoner og ny bruk på lengre sikt. Fredningen omfatter en rekke bygninger på verkstedstomta, som Ringstallen, Rørosbanestallen og verksteder. Dessuten inngår skinneføring fram til traverser, dreieskive, verksteder og lokomotivstaller i fredningen.

I Norsk Jernbanemuseums årbok for 2001 sto en artikkel om jernbaneverkstedet. Vil du vite mer kan du lese den her: Jernbaneverkstedet på Hamar

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar