Sammendrag

Jernbaneverkstedet i Hamar ble tatt i bruk i 1862, samme år som Hamar-Grundsetbanen åpnet. 31. mai 2024 er 162 års verkstedshistorie i Hamar over. Da stenges dørene for godt.
"Hamar er, med Norsk jernbanemuseum, den flotte jernbanestasjonen og dette historiske verkstedsanlegget, Norges jernbanehovedstad" (sitat av tidligere riksantikar Jørn Holme ved fredningen av Hamar jernbaneverksted i 2012).

Jernbaneverkstedet gjennom tidene

Lørdag 27. april kl. 12.00-16.00

Sted: Jernbaneverkstedet/Mantena Hamar, Espern

Gratis inngang

Norsk jernbanemuseum i samarbeid med Hamar distrikts verkstedarbeiderforening/Norsk jernbaneforbund og Mantena ønsker i den anledning å markere dette.

Her blir det omvisning i verkstedet og det gis et foredrag om jernbanebyen Hamar. Mantena har denne vinteren hatt revisjonen på museets Levahn skiftetraktor, Skd 220c 144. Denne gamle NSB-skiftetraktoren skal rulles ut som siste NSB-maskin fra gamle NSBs jernbaneverksted på Hamar, og revisjonsskiltet avdukes.

Program (med forbehold om endringer)

kl 11.30: Tilbringertoget har avgang fra Hamar stasjon.

kl 12.00: Åpning av arrangementet. Morten Brohjem, Norsk jernbaneforbund og Ellen Sletvold, Norsk jernbanemuseum hilser velkommen.

kl 12.15: Avdukning av revisjonsskilte til siste, reviderte NSB-maskin på Hamar jernbaneverksted/Mantena; Skd 220c 144.

kl 12.45: Omvisning i verkstedsbygningen. Ved Magne Gunnar Høgsveen og Stian Strand. 20 min. Max antall 30 personer.

kl 12.45: Minitur med Skd 220c 144 og karet 448. Max antall personer 60.

kl 13.15: Omvisning i verkstedsbygningen. Ved Magne Gunnar Høgsveen og Stian Strand. 20 min. Max antall 30 personer.

kl 13.15: Minitur med Skd 220c 144 og karet 448. Max antall personer 60.

kl 14.00: Jernbanebyen Hamar. Foredrag ved Roar Stenersen. 45 min.

kl 14.55: Omvisning i verkstedsbygningen. Ved Magne Gunnar Høgsveen og Stian Strand. 20 min. Max antall 30 personer.

kl 14.55: Minitur med Skd 220c 144 og karet 448. Max antall personer 60.

kl 15.30: Omvisning i verkstedsbygningen. Ved Magne Gunnar Høgsveen og Stian Strand. 20 min. Max antall 30 personer.

kl 15.30: Minitur med Skd 220c 144 og karet 448. Max antall personer 60.

kl 16.15: Retur med tilbringertoget fra verkstedområdet til Hamar stasjon.

Hele dagen: Jernbanemuseets Venner har stand for å informere om sin virksomhet

Det blir satt opp transport med Di3 og en stålvogn fra Hamar stasjon til arrangementsområdet, med retur på ettermiddagen. Dette korte toget vil korrespondere med tog fra/til Oslo og Lillehammer.

NB! Det er ikke tillatt å bevege seg i sporene eller bakenfor de sperrer vi setter opp.

Salg av kaffe og vaffel.

Parkering

Det vil være vanskelig med parkering på Espern-området. Vi anbefaler derfor å parkere på nedsiden av jernbanesporet gjennom Hamar (8-metersplanet, Tjuvholmen (begge er avgiftsbelagt) eller ved Vikingskipet (ikke avgiftsbelagt). Se oversikten nedenfor.