Norsk jernbanemuseum inviterer til tre spennende fagdager for de som interesserer seg for den norske jernbanevirksomhetens historie.

Vi har satt sammen et variert program, så her bør det være noe som er lærerikt for alle. Det er også lagt opp til mye sosialt samvær, med felles lunsj og middag på kveldstid.

Fredag er bare åpen for representanter fra nettverksmuseene.

Lørdag og søndag er åpen for alle som har interesse for temaene.
Deltakeravgift for disse to dagene, som inkl. lunsj + kaffe, er kr 150,- pr. person pr. dag. Betales ved oppmøte på museet.

Klikk her for å åpne en PDF med programmet for dagene.