Januar 2013 – JMF178 – Minnesund bru

Når det nå pågår en større utbygging av jernbanen mellom Minnesund og Espa, tar vi et tilbakeblikk til 1913. Også da var banen under utbygging.

Dovrebanen skulle bygges og det måtte kunne fremføres tyngre tog mellom Eidsvoll og Otta. Minnesund bru fra 1880 var en stor oppgave. Brua var i sin tid konstruert av A. J. Petterson med pillarer tegnet av arkitekt B. Lange. Spennene var levert av firmaet A/G Harkort i Duisburg, Tyskland. De tre østligste spennene lå i kurve. Brua ble betegnet som landets vakreste og mest monumentale. En gjennomgang i 1894 viste at brua hadde sine svakheter og den ble forsterket midt på 1890-tallet. Et nytt forsterkningsarbeid ble satt i gang i 1906. Samme år fikk Glommens brukseierforening tillatelse til å senke minstevannstanden i Mjøsa med 1,5 meter. Dette kom overraskende på NSB og ville medføre at fundamenteringen av pillarene måtte forandres. Det ble bygget nye pillarer, og i stedet for et 60 meters hovedspenn fikk brua nå et 80 meters spenn. Dette var et omfattende og komplisert arbeid som måtte planlegges nøye slik at det ikke ble lengre driftsavbrudd. Det var ikke noe som het “buss for tog” den gang. Arbeidet pågikk helt frem til 1925.

Bildet er tatt i mai 1913.

 

 

Klikk her for å listen over gamle smakebiter

eller hvis du vil bla til forrige måneds smakebit; klikk "neste" nedenfor:

 

 

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar