Forrige prisjustering var for fem år siden. Prisene er justert etter konsumprisindeksen.

Se de nye prisene her.

Grupper som har inngått avtale om besøk i 2024, beholder den prisen de har fått.