I anledning «Det europeiske året for kulturarv» i 2018 kjøres det en foredragsrekke i Hamar i 2018.

Neste foredrag heter «Hamar stasjon som meningsbærende arkitektur» og skjer i jernbanerestauranten ved Hamar stasjon.
Foredragsholder er tidligere museumsdirektør ved Norsk jernbanemuseum, Andreas Dreyer.

Tidspunktet er søndag 8. juli kl. 12.00!

Velkommen!