Vi hadde tidligere i år et lønnlig håp om at vi kunne få til noen turer med Stålvogntoget igjen denne høsten. Dessverre lar det seg ikke gjøre, og bakgrunnen for dette er at både lokomotiver og vogner for tiden er gjennom store vedlikeholds- og revisjonsarbeider.

Di 3.616 har vært gjennom en revisjon og for tiden pågår arbeider med å sette i sammen boggier og banemotorer. Det har vært mange skjær i sjøen med revisjonen, med mye sveising og utbedringer som ikke var mulig å forutse. Vi håper å være ferdig med dette i løpet av november. Når arbeidet er ferdigstillet, blir det en testtur med 616.

Hva med Di 3.642?

642 har forfalt på Hovedkontroll (HK) og boggirevisjon (det vi gjør på 616 nå). Dette er ganske store vedlikeholdsoppgaver, og for å få de gjennomført trengs både midler og tid på verksted. 642 kommer sannsynligvis ikke til å kjøre i 2022 heller.

Og vognene?

Når det gjelder vogner så er utfordringene at flere av vognene må ha boggirevisjon, hovedkontroll og bremserevisjon. Den eneste som slipper unna i den omgang er BF 14 21728. Den har ingen store utfordringer med vedlikehold før i 2023.

FR3-2 21265 har mye rust i understellet, som det er startet opp med utbedring av. Det er også mye rust under i begge inngangspartiene, men dette venter vi med til neste år.

Det står 96 nye ruter til vognene som er klare for å settes inn og byttes med dårlige/punkterte vinduer. Dette arbeidet planlegges med oppstart i løpet av vinteren 2022.

Alle vognene må ha årlig kontroll før vi tar dem i bruk i 2022.

Til tross for disse store oppgavene som det jobbes med og som vi står overfor, så håper vi at vi i løpet av 1. halvår 2022 kan invitere til en ny tur med Stålvogntoget!
Følg med på her på jernbanemuseet.no og/eller facebooksiden vår – det er her våre arrangement blir kunngjort først.

Bildene over er glidelager for banemotorer. Foto: Ole Ivan Fosshaug

Bildet viser en revidert hjulsats med nye hjulskiver og en banemotor i bakgrunnen. Foto: Ole Ivan Fosshaug.

Stålvogntoget. Foto: Øyvind Dølplads