Smakebit juli 2017 – JMF-EB-0304 – Sprøytetog mot ugress

Et årvisst fenomen er sprøytetog mot ugress. NSB brukte lenge det danske firmaet S48 til denne oppgaven.

Toget bestod av en tankvogn tilhørende S48, en skiftetraktor type 220 og en vogn for personalet. Dette var en tidligere sovevogn hvor personalet kunne overnatte.

Hva slags kjemikalier som ble brukt vites ikke, men de var neppe så miljøvennlige som dagens sprøytemidler. Den gang var det fortsatt mange baner med grusballast, hvor det lettere ble vegetasjon i sporet.

Foto av toget i 1974: Erik Bisgaard