Som en oppladning til Jernbanemuseets dag søndag 10. september, anbefaler vi Hamar historielags byvandring lørdag 9. september kl. 14.00 2017.

Tidligere statsarkivar Per-Øivind Sandberg, tar tilhørerne med på en vandring i
bydelen Briskebyen, sør i byen, også kalt jernbanebyen.

Oppmøte i krysset Stangevegen/Brugata (ved Hamar bilutleie/Hertz).

Den første ikke-husmann som forpaktet jord av vestre Disen i Briskebyområdet, var den engelske jernbanemester Ralph King (ca. 1828-1889), som slo seg ned her sammen med sin kone Louise i 1861.

Programmet for Jernbanemuseets dag/Kulturminnedagen søndag 10. september