Generelle regler for et besøk ved Norsk jernbanemuseum

Vi ber om at de generelle hygienereglene fra FHI/Helsedirektoratet overholdes ved besøket hos Norsk jernbanemuseum.

Lenke til rådene

Disse vil du bli påminnet om når du kommer til museet og under oppholdet. De er:

  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand får ikke besøke museet.
  • Håndvask/håndspriting gjennomføres før og etter besøket. For øvrig gjelder de generelle reglene for håndvask og hostehygiene.
  • Hold minst en meter avstand til andre for å begrense smitte.
  • Vær maksimalt 20 personer i gruppe av samme husstand/personer man er trygg på under besøket.
  • Hold minimum en meters avstand til andre grupper ved attraksjoner og andre naturlige stoppesteder i museet.
  • Vennligst ikke ta på varer du ikke skal ha. Ikke bla i bøkene som står i hylla.