Sammendrag

Den internasjonale kvinnedagen ble etablert av FN i 1977 i forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975. Dagen markeres for å sette fokus på kvinners kampsaker og rettigheter, og feires av mange land over hele verden. Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars.

Det er Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, i dag – og i den forbindelse vil vi hedre en av de kvinnene som jobbet i jernbanen, på en såkalt «kjærringstasjon».

Anne Rolstad ble ansatt som ekspeditrise på Kvam stoppested med åpninga av Hamar-Selbanen til Otta i 1896. Da var hun 26 år gammel. Det gikk fire tog om dagen, to hurtigtog og to godstog. Annes mann Gunnerius var banevokter og kunne nok hjelpe til innimellom, men det meste måtte hun gjøre sjøl.

Arbeidet på Kvam stoppested betød mange, tunge løft for Anne. Derfra ble det nemlig sendt kassevis av gudbrandsdalsost. Ei kasse veide 67 kg og eneste hjelpemiddel var ei trillebår. Anne og mannen fikk tjue barn, hvorav flere døde som små.

Da Kvam ble stasjon i 1908, flyttet de tilbake til hans hjemtrakter. Ved Bergensbanen åpning i 1909 han ble baneformann ved Flå. Da hun ble enke i 1919 tok hun seg arbeid som renholdskvinne på Ål stasjon og vasket i tillegg funksjonærboligene der til hun gikk av med pensjon 65 år gammel.

For sin innsats ved jernbanen fikk hun Kongens fortjenestemedalje i sølv. Anne døde i 1958.

Anne Rolstad med Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Kvam stasjon i 1920. Foto: Carl Normann