Vi ønsker alle sammen en riktig god 17. mai!

Bildet viser Jernbanens musikkorps i Hamar som spiller på Hamar stasjon 17. mai 1958.

Jernbanens Musikkorps Hamar ble stiftet den 4. november 1896 som 3die distrikts Musikkor. Etter en nedgangsperiode ble korpset besluttet nedlagt i 1920. I 1948 startet man forsiktig med korpsøvelser for å få Jernbanens Musikkorps Hamar (JMK Hamar) i gang igjen, og den 15. desember stiftet man Jernbanens Musikkorps Hamar for andre gang.

Korpset har hatt årlige høstshow, vært medarrangør av Janitsjarfestivalen på Hamar, og vært arrangør av FISAIC (Europeisk Jernbanemusikkstevne) i 1988. Etter dette kom nok en periode med nedgang i antall medlemmer, og derfor ble man enig med Hamar Musikkorps (HMK) om et musikalsk samarbeid. I 2003 ble det opprettet et felles Arbeidsutvalg og fra 2006 et felles styre. I 2013 ble JMK Hamar lagt ned, og de medlemmene som var igjen fra det musikalske samarbeidet som startet i 2002, gikk inn som medlemmer i HMK.

Hamar Musikkorps vil delta på Jernbanemuseets dag søndag 22. mai. De spiller når dørene åpnes kl 11.00 og ved Restaurantvogna Kari-Sofie kl 12.00. Korpsmusikk hører med når man jubilerer og HMK er derfor en naturlig aktør for Norsk jernbanemuseum å samarbeide med.

Kilde: Nettside Hamar musikkorps