Den 5. oktober 1896 ble det satt ned en komité som skulle jobbe med etableringen av et jernbanemuseum i Norge. Allerede ett år tidligere hadde 30 stasjonsmestere i Norge tatt initiativet til dette.

Og selv om det har vært mange diskusjoner i løpet av disse 125 årene om hvor museet skal være, så har Hamar kommune, vår gode nabo Domkirkeodden og andre myndigheter tatt beslutninger som gjør at Norsk jernbanemuseum ble etablert i Hamar og fortsatt er i Hamar. Norsk jernbanemuseum er en stor aktør i byens kultur- og reiseliv.

Naturlig nok var ingen av oss som jobber her i dag med fra starten. Derfor tillater vi å gratulerer vår kjære arbeidsplass (og oss selv) med dagen i dag. Det blir en marsipankakebit til alle som er her i dag til lunsjen.

Og vi kan spise kake med god grunn. Ikke bare er museet 125 år, men vi har i tillegg fire andre jubileer å markere dette året:

  • Damplokomotivet Caroline er 160 år (feiret med tur til Elverum på lørdag 2.10.).
  • Vi har vært i offentlig eie i 75 år.
  • Vi har hatt tilhold i Rosenlundvika/på Martodden i 65 år.
  • Karettoget er 25 år (ble også feiret på lørdag 2.10.).

Les mer om vår historie:

Norsk jernbanemuseums 1896-1930

Norsk jernbanemuseum 1930-1956

Norsk jernbanemuseum 1956-2003

Norsk jernbanemuseum 2003 og til i dag

2. etasje på Hamar stasjon.

Museet på Disen. Foto: Normann

Museet i Rosenlundvika – det vi kaller gamle administrasjonsbygning i dag. Foto: Normann

Dagens hovedbygning ved Norsk jernbanemuseum.