Godsvogn N1  4118 har det siste året vært vinterarbeid for håndverkerne våre. Nå er den så å si ferdig og klar for å bli en del av utstillingen i Kløften godshus som er under oppføring i museumsparken. Godshuset planlegges åpnet i 2018.

Dette er en åpen godsvogn av standardtype. Den har faste sidekarmer, mens staker og endelemmer er avtagbare. Den ble benyttet til alle typer gods som tålte vær og vind. Maskiner, utstyr, byggematerialer og trelast var typisk last for N-vognene.

Litra N var standardtypen for åpne godsvogner og utgjorde lenge den mest tallrike vogntypen av alle. Etter at N-vognene fra 1876 ble levert med jernrammer, ble vognene bygget nesten uforandret i over 30 år, bare vognbredden og noen mindre detaljer ble forandret. 4118 er en typisk representant for de første av disse vognene, som etterhvert ble bygget i mer enn 1700 eksemplarer. Den er av den smaleste utførelsen, bare 2,44 meter bred. Stakene er av tre slik det var vanlig på de eldre N-vognene, på senere utgaver var de av jern.

Vogn 4118 ble levert til Smaalensbanen (Østfoldbanen) i 1881. Den ble bygget av W. Ihlen, som senere ble til det mer kjente Strømmens Værksted. I løpet av sin driftstid ble vognen forsterket noe i ramme og buffere, men i hovedtrekk ble den lite endret.

4118 ble utrangert allerede i 1936, men fortsatte sin tjeneste som internvogn. Det er ukjent hva den ble brukt til på denne tiden, men etterhvert havnet den på Verksted Grorud som opplagsvogn for verkstedutstyr.

Norsk Jernbaneklubb overtok 4118 i 1990, og restaureringen ble påbegynt på Grorud. Senere ble vognen flyttet til Krøderbanen hvor arbeidet fortsatte, før den kom til vårt verkstedet i 2017.

Bildene til venstre viser hvordan vognen kom inn i verkstedet fram til hvordan den nå ser ut. Mangler bare sjablongpåskriftene.

 • Litra (type)
 • Nummer 
 • Byggeår
 • Fabrikant
 • Levert til
 • I ordinær trafikk til
 • Nåværende eier
 • Lengde over buffere
 • Vognvekt
 • Lasteflate
 • Rominnhold
 • Lasteevne
 • N1
 • 4118
 • 1881
 • W. Ihlen (Strømmens Værksted)
 • NSB Smaalensbanen
 • 1936
 • Norsk Jernbaneklubb
 • 8,31 m
 • 5,4 tonn
 • 16,0 m2
 • 4,5 m3
 • 11,5 tonn

Kilde: www.njk.no/kroderbanen