Forrige uke overtok Norsk jernbanemuseum denne godt kjente lokomotivfronten som i 17 år var montert på veggen til Norsk Modelljernbanes butikk i Sagdalen på Strømmen. Ifølge butikkinnehaver Finn G. Moe, kom folk fra både inn- og utland for å besøke butikken – og lokomotivfronten – også kjent som «lokomotivet i veggen». Da butikken flyttet til Ensjø i Oslo, ble fronten igjen. I 2015 ble  fronten solgt, og sist har den vært i eie hos Thomas C. Simensen i Tacs Railroad AS.

Det har vært søkt løsning på å få beholde den på Strømmen, men dette har man ikke lykkes med. Derfor havner fronten etter hvert på Norsk jernbanemuseum. Og hvor den får sin endestasjon på museet har vi ikke tatt stilling til ennå. Kanskje blir den igjen et landemerke eller kanskje brukt i formidlingsøyemed.

På vår Facebookside kan du i kommentarfeltet gi oss tips på hvor du kunne tenke deg å besøke denne fronten på museet.

Kilde: Artikler i Romerikes Blad 17. april 2018 og 23. april 2021.

Foto: Eirik Kristoffersen og Ida Marie Munkerud.

  • Museumsdirektør Eirik Kristoffersen overrekker tidligere eier Thomas C. Simensen i Tacs Railroad AS en liten blomsterbukett ved overtakelsen av lokomotivfronten. Foto: Ida Marie Munkerud.

  • Fronten på sin midlertidige plassering på Fjellhamar i påvente av flyttingen.
    Foto: Eirik Kristoffersen.

  • Kraning opp på lastebil forberedes. Foto: Ida Marie Munkerud.

  • Fronten lastes trygt opp på lasteplanet. Foto: Eirik Kristoffersen.

  • Da er fronten lastet opp og klar for turen mot neste «stasjon» på Hønefoss. Foto: Ida Marie Munkerud.

  • Som et minne om at fronten var et landemerke på Nedre-Romerike noen år, har Simensen satt opp denne plaketten ved den siste plassen lokomotivfronten sto før den ble overtatt av Norsk jernbanemuseum. Dermed er det mulig for folk som lurer å se hvor den fikk sin siste tur. Foto: Eirik Kristoffersen.

  • El 11.2091 med persontog til Bergen på Nesttun stasjon i 1955. Foto: Jacobus Jan Hendrik Meulman, JMF-JJHM-00109.

  • Persontog 208 Gjøvik-Oslo, med El 11.2091 i front, på Movatn stasjon i 1979. Foto: Thor Bjerke, JMF-1979-164.