Vi holder fortsatt dørene stengt.

Det er ikke lempet så mye på smittevernregler for oss som museum i dag, og vi velger derfor å fortsatt holde dørene stengt for publikum. I tillegg til smitteverntiltakene er det for tiden ombygningsarbeider i hovedutstillingen (endringer i dioramaene/modelljernbanene) som også påvirker vår beslutning om fortsatt stengte dører.

En åpning vil fortløpende bli vurdert om lokale eller nasjonale retningslinjer endrer seg vesentlig for å åpne opp igjen, og vi vil informere om dette her på hjemmesiden vår og på Facebooksiden.