Fordi vi av smittevernhensyn ikke kan gjennomføre våre elektriske juleverksteder i år, tilbyr vi skoleklasser koronavennlige oppgaveløyper i utstillingen og museumsparken. Oppgaveløypene styres av klassens lærere. Aktivitetene er gratis og alle som deltar får premie.

Aktivitetene krever påmelding. Send en e-post til ingvol@jdir.no eller ring 459 79 579.

Nissejakt i hovedutstillingen

Sju bokstavnisser har gjemt seg på museet. Finn dem og løs oppgavene som hører til.
Egne oppgaver tilpasset 1.-2. trinn, 3. trinn og 4.-5. trinn. Varighet: Ca. 30 minutter.

Jul på Hjul, aktivitetsløype i hovedutstillingen

Familien Schøien skal reise fra Christiania til Røros for å feire jul hos besteforeldrene. Hjelp dem med å finne de manglende rutetidene og sørge for at de rekker frem til jul.
For 5.-7. trinn. Varighet: Ca. 30 minutter.

Juleorientering i museumsparken

Juleorientering er en tverrfaglig førjulsaktivitet, som kombinerer fagene norsk, historie og kroppsøving. Orienteringen gjennomføres som et rebusløp hvor man løper/går for å finne bokstavnisser.
For 8.-10. trinn. Ca. 45-60 minutter.

Les mer på skolesiden vår