Arkivdagen markeres lørdag 10. november 2018 på Norsk Jernbanemuseum.

Arrangementet varer fra kl. 13.00-15.00.

Det er gratis inngang.

Norge lå langt fra slagmarkene under 1. verdenskrig, men sjømenn i utenriksfart fikk smertelig erfare krigen. I 1915 kom krigen nærmere vår region da 105 britiske offiserer og menige fra det torpederte skipet HMS «India», ble internert på Jørstadmoen militærleir. Britene ble værende i over tre år. Etter krigen kom en ny gruppe. Dette var flyktninger fra den russiske revolusjonen, og ca. 100 av dem ble internert på Jørstadmoen. Flere av både britene og russerne bosatte seg siden i vår region.

Professor ved Høgskolen i Innlandet, Tore Pryser, vil holde foredraget «Flyktninger og internerte i Innlandet under første verdenskrig»

Sanitetsvogna på Norsk jernbanemuseum skulle brukes til å frakte sårede inn fra slagmarka til sykehus i byene. Den sto på Hamar stasjon, og så vidt vites har den ikke vært i bruk. Men den er «fullt operativ» og med «pasient».

Det blir en vandring til og omvisning i sanitetsvogna på museet ved overingeniør Roar Stenersen og konservator Bjørg Eva Aasen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk Jernbanemuseum og Statsarkivet i Hamar i anledning Kulturarvåret 2018.