Det er endringer på gang i hovedutstillingen «På sporet av reisen».

Siden åpningen av utstillingen/hovedbygningen i 2003, har vi hatt sju modelljernbanedioramaer langs østveggen i utstillingen. Her blir det nå endringer. Tre av dioramaene er fjernet; Vakås, Finneidfjord og Stuguflåten bru. Noe av anleggene er tatt vare på og vil muligens bli satt opp andre steder i museet.

I stedet for modelljernbanene, får vi nå mulighet for å vise temporærutstillinger – fremdeles i «titteskapet» (dvs. frontveggene som har vært på modelljernbanene fjernes ikke). I 2021 vil vi vise en utstilling som markerer at museet er 125 år.