I forslag til Statsbudsjettet (Prop 1 S, post 76) er Norsk jernbanemuseums ordning med «Prosjekttilskudd for jernbanehistoriske formål» slått sammen med et lignende tilskudd som hittil har vært forvaltet av Bane NOR.

Ordningen vil primært sikre videre drift av dagens museumsbaner, men deler av midlene vil også kunne søkes på av andre, tilsvarende dagens tilskuddsordning.

Det vil ta noe tid å organisere denne sammenslåingen og vi utsetter derfor søknadsfristen for prosjekttilskudd for 2021.

Ny søknadsfrist publiseres, her på våre hjemmesider, straks de nødvendige tiltakene er gjennomført.