Norsk jernbanemuseum har besluttet at det ikke blir noen tur med Stålvogntoget til Rørosmartnan i år.
Om det blir noen fremtidige turer vet vi ikke nå.
Men vi vil legge opp til andre turer med Stålvogntoget, så følg med på Facebook eller her på nettsiden vår.