Di 3.616 hadde hovedkontroll (HK) i 2019. Etter det gjensto boggirevisjon for å få loket nullstilt i vedlikeholdshenseende.

En boggikontroll er en omfattende kontroll av boggi og løpeverk. Herunder rammer, bolter, aksler, banemotorer, lagre, osv. Lokomotivet ble satt midlertidig på Di 3.603a sine boggier.

Boggirevisjon ble utført hos Mantena Hamar, mens hjul og aksler ble sendt til Mantena Marienborg. Hjulskiver fikk vi kjøpt fra VY, som i sin tid var kjøpt av NSB til bruk på Di3’ene. Andre deler er kjøpt fra BLS Rail AB i Sverige.

Det er gjort et betydelig arbeid på boggiene:

  • Mindre sveisejobber ved sprekker på normale steder.
  • Støttelagre og gummiforinger er byttet.
  • Sliteplater byttes og sveises opp igjen med Hardox plater der det er behov.
  • Utbedring av boggirammene som hadde en del sprekker/skader.
  • Revidering av banemotorene med bla. bytting av tannhjul.
  • Boggifjærene ble prøvepresset etter originaldokumentasjon hentet ut fra Riksarkivet i Sverige. Ei fjær måtte byttes ut – den ble tatt fra Di 3.603 sin boggi.
  • Det ble byttet en bolt for banemotorfeste, da den var knekt.
  • Hjulskiver er blitt byttet da disse var nesten neddreid.

Når man kom til montering av delene, kom en ny skuffelse. Lagrene som er bestilt fra USA passer ikke. Kilespor og utsparring for boltene til statorfeltet i banemotoren er på feil plass. Ved første øyekast så ser det ut til at lagrene på ene siden er snudd opp ned i produksjon, men etter en del etterforskning så viser det seg at banemotorene på NSB sine Di3 a lok har vært ombygd en gang i tiden. Det er i hovedsak benyttet ASEA D19 motorer som er bygget om med D29 innmat. Vi så på forskjellige løsninger og endte opp med å maskinere de nye lagrene så de passer på våre ombygde motorer.

I tillegg til den gode hjelpen fra verkstedene Mantena Hamar og Marienborg, skal også museets eget metallverksted nevnes. For det Mantena Marienborg ikke kunne hjelpe med, klarte metallverkstedet vårt; lage nye nagler i styreringen!

Tekst: Ole Ivan Fosshaug
Film: Mette Larsen