Her er det en alle tiders mulighet for familien å komme ut – gå en liten tur – og gjøre noe sammen i påskeuka!

Påskerebusen består av 12 poster fordelt i hele parkområdet til begge museene. For å delta trenger du et oppgaveark og en kulepenn/blyant, eller du kan notere på mobilen. Oppgaveark finner du ved hovedinngangen til Domkirkeodden og i Lesekiosken ved Smalåsen stasjon på Norsk jernbanemuseum.

Du velger selv i hvilken rekkefølge du løser oppgavene. Det er ingen aldersbegrensing for å delta – hverken nedeover eller oppover!

Hver post består av en oppgave med tre svaralternativer. Foran hvert svaralternativ finner du en bokstav. Bokstavene foran de riktige svaralternativene vil danne et løsningsord på 12 bokstaver.

For å være med i trekning av premier:

  • Send navn, alder og løsningsord på SMS til: 458 76 688.

eller

  • du kan levere ferdig utfylt oppgaveark på ett av leveringspunktene som er markert som gule trekanter i kartet bak på oppgavearket.

Påskerebusen varer fra lørdag 1. april til og med 2. påskedag.

Etter påske trekker vi seks heldige vinner som hver får en overraskelsespremie i posten.