Sammendrag

Denne sommeren har vi en nye utstilling som tar for seg et lite utvalg av de vi har i våre magasiner av plakater brukt i markedsføring av togreiser i inn- og utland, markedsføring av Norge som turistland tidlig på 1900-tallet og holdningsskapende plakater. Utstillingen heter "Kvardagskunst i verdsklasse". Mange av plakatene har en høy kunstnerisk utforming av kjente og mindre kjente illustratører i sin tid, og de var ment for "folket".

Kvardagskunst i verdsklasse

Vår nye plaktutstilling er fylt opp av historiske plakater både fra NSB/Statsbanene og Jernbaneverket. Plakatene er fra starten av 1900-talet og fram til i dag, og ble brukt i markedsføringen av reiser med tog, både i Norge, men også ut av landet, som interrail i Europa.

Statsbanene/NSB var tidlig ute med å markedsføre Norge som et turistland i utlandet. I 1889 hadde statsbaneforvaltningene i Sverige, Danmark og Norge åpnet servicekontorer for sine reisende i de respektive hovedstedene. Sammen med andre norske reiseaktører opprettet man i 1910 et reisebyrå i Berlin. Det som senere skulle bli reisebyråkjeden NSB Reisebyrå ble etablert i 1916 som Statsbanenens Reisekontor og Sovevognsentral. I 1921 åpnet NSB reisebyrå i London. I løpet av 1920-tallet fikk man avdelinger i Bergen og Trondheim, og i løpet av 1950-åra ble det etablert kontorer i rundt 30 norske byer, blant dem Hamar.

Reiselivsplakatene kan sees på som en blanding av reklame- og kulturplakater. De skulle selge noe som ikke var konkret og håndfast, men heller en positiv opplevelse, og for mange – en uoppnåelig drøm.

I tillegg til plakater brukt i reiselivsmarkedsføringen, viser utstillingen også plakater brukt i det holdningsskapende arbeidet rundt jernbanen i nyere tid.

De fleste plakatene er fra museets rikholdige samling.

Utstillinga er åpen daglig fra 1. juli til 31. august kl 10.00-16.00, og tirsdag-søndag kl 11.00-15.00 fra 1. september til 13. oktober.

Ellers vil den være tilgjengelig etter avtale.

Hva koster det å gå inn på museet?