Museets årsrapport for 2023 er nå godkjent og publisert her på hjemmesiden vår.

Sitat fra rapporten: Norsk jernbanemuseum har vært gjennom et krevende år, men har likevel levert godt på samfunnsoppdraget. Museets ansatte har jobbet godt og systematisk med å videreutvikle museets arbeids- og samarbeidskultur. Manifestasjonen av dette arbeidet er en visjon som uttrykker museets glede over å forvalte og formidle norsk jernbanehistorie. I tillegg har museets i løpet av året jobbet for å få konkrete forbedringer i økonomi- og styringsrutinene. En av de store risikofaktorene til Norsk jernbanemuseum er fortsatt knyttet til oppbevaring og fremføring av historisk jernbanemateriell.

Det ble igangsatt et strategiarbeidet i 2023 – og dette resulterte blant annet i en visjon for museet:

En levende reise i fortiden på spor mot fremtiden

Tildelingsbrevet for 2024 er også publisert.

Gå til rapporten ->

Gå til tildelingsbrevet ->