Åpning av sidesporet til museet, oppføring av godskontoret til Kløften stasjon og plan for historisk togmateriell. Disse temaene kan du lese mer om i jernbanemuseets årsberetning for 2022.

Les årsmeldingen for 2022 og eldre årsmeldinger her.