Et årskort lønner seg for en familie etter tre-fire besøk!

Det lønner seg å kjøpe årskort hvis man besøker museet jevnlig gjennom ett år.

Det er ikke mange besøkene som skal til før årskortet lønner seg for en familie som besøker museet mange ganger i løpet av ett år.

Et enkelt besøk for en familie koster minimum kr 300,- i vinterhalvåret per gang man besøker museet. Derfor er det bare fire besøk som skal til før man har tjent inn kortet (tre om sommeren)!

Så hvis man i løpet av ett år er på to-tre Leke- og byggehelger, et par av museets andre arrangementer (Modelljernbanemessa eller Barnas dag) og gjør et par besøk om sommeren når husene i museumsparken er åpen og togene våre kjører, så får man veldig god valuta for investeringen i et årskort.

Og kortet gjelder ikke bare foreldre og egne barn! Hvis kortet står i et barns navn, kan også besteforeldre, tanter og onkler, venner og andre være med barnet på museet. Kortet gjelder for inntil fire personer hver gang man besøker museet; dvs. kortinnehaver + inntil tre personer.

Årskortet gjelder fra dato til dato, og koster kr 1000,-.

Årskortet gjelder ikke for reiser med Karettoget eller Stålvogntoget.

Kjøp et årskort neste gang du kommer på besøk med familien!