Det vil ikke være noen tekst på norsk – kun engelsk og tysk!!!