Sammendrag

Norsk jernbanemuseums årbok er en årlig publikasjon. I tillegg til unike artikler om norsk jernbanehistorie, finnes årsrapportene fra Norsk jernbanemuseum og Jernbanemuseets venner i boka, som ikke finnes i vanlig salg. Det er kun ved å være medlem av Jernbanemuseets venner og ha betalt årskontingent at man får boken. Årboka er en samproduksjon mellom Norsk jernbanemuseum (redaktøransvaret) og Jernbanemuseets venner (finansiør).

Kjære medlem av Jernbanemuseets venner.

Det har vært en lang prosess med å få ferdig årboka, men nå er alt sendt av gårde til trykkeriet som har startet på jobben. Vi antar at det vil ta tre-fire uker før medlemmene kan vente boka i postkassen.


Styret jobber med planer for flere medlemsaktiviteter i årene fremover, og i den forbindelse ønsker vi å registrere så mange epostadresser som mulig. Den enkleste, raskeste og billigste måten å kommunisere med medlemsmassen på i dag er via epost.

Vi vet at ikke alle har epost. Derfor vil det fortsatt være mulig å få informasjon per brev. Men slik som postgangen i landet har blitt, vil man ikke få informasjonen like raskt som de som har oppgitt sin epostadresse til oss.

Vi har e-postadressene til ca. halvparten av våre medlemmer. Dersom du har en e-postadresse, men ikke tidligere mottatt en epost fra oss, oppfordrer vi deg til å sende oss din e-postadresse til: vennene@norsk-jernbanemuseum.no.

Vennlig hilsen styret i Jernbanemuseets venner