Sammendrag

Norsk jernbanemuseums årbok er en årlig publikasjon. Den utgis i samarbeid mellom Norsk jernbanemuseum og Jernbanemuseets venner.
Boka er ikke i ordinært salg, men kun knyttet til medlemskap i Jernbanemuseets venner.
Foruten årsberetninger fra både museet og venneforeningen består boka av flere artikler om norsk jernbanehistorie.

Vi har fått beskjed fra trykkeriet om at årboka er gått i posten i dag.
Det betyr forhåpentligvis at de fleste vil ha årboka i postkassa i løpet av neste uke (uke 50).
 
Hvis du ikke får årboka, kan det være flere årsaker til dette.
  1. Har du betalt kontingenten? Hvis du ikke har gjort det, er du fjernet fra listene.
  2. Har du flyttet i løpet av de siste to årene? Kan du ha glemt å melde adresseforandring til Jernbanemuseets venner? Send oss din nye adresse på vennene@norsk-jernbanemuseum.no
  3. Er du ikke medlem i Jernbanemuseets venner? Det er kun medlemmer i foreningen som får årboka. Den er ikke til salgs. Vil du bli medlem – send oss en epost med fullt navn og adresse på vennene@norsk-jernbanemuseum.no.
Vi ønsker god lesning!