Til alle medlemmer av Jernbanemuseets Venner!

Årboken 2020 er i trykking, og kan ventes i din postkasse i løpet av to til tre uker.