Fram til og med 31. august 2022er museet åpent kl. 11.00-15.00.
Dette gjelder både hovedutstillingen og hus og haller i museumsparken.
Fra 1. september har Norsk jernbanemuseum stengt mandager, men klokkeslettet er det samme.
I museumsparken vil hus og haller være åpne til og med søndag 16. oktober.
Hovedutstillingen er åpen hele året, tirsdag-søndag kl. 11.00-15.00 gjennom vinteren.
hovedbygning hovedinngang norsk jernbanemuseum