Biblioteksbaser
Biblioteknett
Bibsys
Deichmanske bibliotek
Hamar bibliotek
Nasjonalbibliotekets baser

Jernbane
IATM
Jernbanedirektoratet
Bane NOR
NSB
Norsk jernbaneklubb
Statens jernbanetilsyn (SJT)
The European Railway Server
Transportøkonomisk institutt
UIC statistikk 
Railfan Europe

Lover
Arkivlova
Jernbaneansvarsloven
Jernbaneloven
Lovdata: forskrifter
Signalforskriften
Sikkerhetsloven
Togframføringsforskriften
ERTMS-togframføringsforskriften

Muséer/Kulturminnevern
Kulturnettet
Riksantikvaren
Arkivverket (Riksarkivet/Statsarkivene)

Offentlig informasjon
Odin http://odin.dep.no/odin/norsk/index-b-n-a.html
Statistisk Sentralbyrå http://www.ssb.no/

Oppslagsverk
Bokmålsordboka & Nynorskordboka http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html
Britannica online http://www.britannica.com/
Caplex http://www.caplex.net/web/frameset/main.asp
CIA World Factbook
(fakta om verdens land og folk) http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/
Forkortningsordboka http://www.rtt.org/forkort/
Wikipedia: den frie encyclopedia http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar